Accountancy - externe verslaggeving

  • Als ondernemer zijnde heeft u de plicht om een goede en juiste administratie bij te houden van alle rechten en verplichtingen. Dit brengt met zich mee dat iedere onderneming een balans en winst- en verliesrekening dient op te stellen. BV’s, NV’s en Coöperaties zijn zelfs wettelijk verplicht om ieder jaar een jaarrekening op te stellen volgens de voorschriften van BW 2 titel 9.

  • Er zijn diverse overzichten denkbaar die F&F voor u kan verzorgen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • • Het samenstellen van de jaarstukken;
  • • Het verzorgen van uw deponeringsstukken ten behoeve van het handelsregister van de KvK;
  • • Het verzorgen van de rapportages ten behoeve van uw huisbank

Instellingen verwachten steeds vaker dat rapportages in een bepaalde format worden aangeleverd (Standard Business Reporting). Voor een veilige en betrouwbare uitwisseling van deze rapportages dient de uitwisselaar te beschikken over een SBR-certificaat. F&F beschikt over dergelijk certificaat zodat deponering bij de Kamer van Koophandel vanaf 2013 digitaal mogelijk is bij F&F en bankenrapportages digitaal vanaf 2014 uitgewisseld kunnen worden.

Voor vragen over externe verslaggeving kunt u contact opnemen met Maryse.
Email: maryse@franssenenfranssen.nl
Mobiel: 06-13606332