Accountancy

Onder accountancy verstaat F&F het vervaardigen van de externe verslaggeving met een gefundeerde administratieve basis, zodat aan de wettelijke verplichtingen voldaan wordt. Een accountant kan u hierbij van dienst zijn.

Franssen & Franssen is aangesloten bij de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). Dit brengt enkele verplichtingen met zich mee, zoals de periodieke preventieve toetsing. Deze toetsing heeft in juli 2013 door de beroepsgroep plaatsgevonden. Franssen & Franssen heeft op elk onderdeel een goeg resultaat behaald.

Deze toetsing gaat na of het accountantskantoor voldoet aan de door de beroepsgroep geformuleerde eisen, de zogenaamde fundamentele beginselen te weten: integriteit en objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid en geheimhouding en als laatste professioneel gedrag. Tevens heeft de accountant de verplichting tot permanente educatie.

Franssen & Franssen voldoet aan de eisen die het accountantsberoep met zich mee brengt.

Voor vragen over accountancy kunt u contact opnemen met Maryse.
Email: maryse@franssenenfranssen.nl
Mobiel: 06-13606332