Controlling - pakket 1


  • Pakket 1: eenvoudig maar effectief
    Doel is om op een eenvoudige wijze de ondernemer inzicht te geven in de financiële stromen binnen zijn onderneming. Vanuit een jaarbegroting onderverdeeld naar kwartalen worden de diverse kosten inzichtelijk gemaakt. Per kwartaal zullen de werkelijke kosten worden geconfronteerd met de opgestelde begroting en wordt er een analyse gemaakt van de verschillen. Deze verschillen en de resultaten zullen vervolgens met u worden doorgenomen waarna eventueel bijsturing kan plaatsvinden.

    Werkzaamheden F&F:
  • • Samen met u de begroting opstellen voor het komende jaar;
  • • Het vervaardigen van de kwartaalcijfers;
  • • Het confronteren van de werkelijke cijfers met de begroting;
  • • Het analyseren van de verschillen;
  • • Bespreking resultaten en verschillenanalyse.