Controlling - pakket 2


Pakket 2: grip op de toekomst
Doel is om op een gefundeerde wijze de ondernemer inzicht te geven in de financiële stromen binnen zijn onderneming. Vanuit een jaarbegroting onderverdeeld naar maanden worden de diverse kosten inzichtelijk gemaakt. Per maand zullen de werkelijke kosten worden geconfronteerd met de opgestelde begroting en wordt er een analyse gemaakt van de verschillen. Daarnaast wordt er per kwartaal een ‘nieuwe’ forecast gemaakt van de op dat moment bekende financiële informatie. De verschillen en de resultaten zullen vervolgens met u worden doorgenomen waarna eventueel bijsturing kan plaatsvinden.

Werkzaamheden F&F:
  • • Samen met u de begroting opstellen voor het komende jaar;
  • • Samen met u per kwartaal een zogenaamde running-forecast vervaardigen;
  • • Het vervaardigen van de maandcijfers;
  • • Het confronteren van de werkelijke cijfers met de forecast en de begroting;
  • • Het analyseren van de verschillen;
  • • Bespreking resultaten en verschillenanalyse.