Controlling

Onder controlling verstaat Franssen & Franssen het beheersen van uw financiële huishouding. Kernelementen zijn hierbij het optimaliseren van uw interne processen, inrichten en vervaardigen van uw stuurinformatie zowel financieel als ook operationeel en het analyseren van uw risico’s.

Hiervoor heeft F&F enkele pakketten samengesteld waarmee wij voor elke ondernemer een passende oplossing kunnen aanbieden. Deze pakketten betreffen:

Pakket 1: eenvoudig maar effectief
Pakket 2: grip op de toekomst
Pakket 3: financiële ontzorging
Pakket 4: controlling op maat

Bovenstaande pakketten kunnen ook worden uitgebreid met additionele overzichten toegesneden op uw wensen.

Aangezien beheersbaarheid van uw toekomstige financiële ontvangsten en uitgaven het resultaat is van deze pakketten zal F&F een vast maandelijks tarief voor het pakket in rekening brengen zodat u weet waar u aan toe bent in de toekomst.

Deze pakketten kunt u natuurlijk ook in combinatie met accountancywerkzaamheden door ons laten verrichten, waardoor de werkzaamheden door F&F efficiënter kunnen worden ingericht.

Voor vragen over de verschillende pakketten kunt u contact opnemen met Uno.
Email: uno@franssenenfranssen.nl
Mobiel: 06-10784574