Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen van Franssen & Franssen en op alle door ons gesloten overeenkomsten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunt u bekijken of downloaden door hier te klikken. Wij wijzen de toepassing van eventueel door u gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden hierbij uitdrukkelijk van de hand.

Klachtenregeling

Franssen & Franssen hecht veel waarde aan tevreden relaties. Echter, waar mensen werken worden soms ook fouten gemaakt of kunnen misverstanden ontstaan. Indien u onverhoopt niet tevreden bent over onze dienstverlening of specifiek over een van onze medewerkers, laat ons dit dan weten.
Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.