F&F | Klachtenregeling

Wij helpen onze opdrachtgevers graag zo goed mogelijk. Het zou echter voor kunnen komen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop wij u van dienst zijn geweest. In het geval van een situatie die voor u niet op te lossen lijkt, kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van onze branchevereniging. Bij de NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants) is er een vaste procedure die u dan graag helpt. Alle accountants die aangesloten zijn bij de NBA vallen onder dit klacht- en tuchtrecht. U kunt hier meer informatie krijgen over de procedure.
Neem voor meer informatie
contact op met Uno
uno@franssenenfranssen.nl 06 10 78 45 74
© 2022 Franssen & Franssen